My Hot VideosBasa Jawi : Tembung-Tembung

Saturday, March 16, 2013


Tembung-tembung
>> Homonim
Homonim yaiku tulisan lan ucapan padha, tegese beda
Tuladha           : sepet : rasane
                          sepet : kulit kambil
-          Ibu tumbas salak rasane sepet.
-          Kula isah-isah ngangge sempol sepet.
>> Homofon
Homofon yaiku unine padha, tulisan lan tegese beda
Tuladha           : bang : jeneng wong
                          bank : tabungan
-          Bang supri tindak kantor.
-          Ali nabung wonten ing bank.
>> Homograf
Homograf yaiku tulisan padha, unine lan tegese beda
Tuladha           : netes : pitik
                          netes : banyu ing kran
-          Bu sumi nduwe pitik 2 netes kabeh.
-          Banyune ing kran netes terus.

0 komentar:

 
Do you can do it?? © 2012